Skip to main content

Wilde bijen

In Nederland leven heel veel verschillende soorten bijen. Meer dan de helft van de solitair levende bijen staat op de rode lijst. Een bij heeft echter maar een klein leefgebied nodig (zo’n enkele tientallen meters). Je kunt ze dus heel goed helpen met je eigen tuin. Door voldoende en gevarieerde drachtplanten (voedsel) en nestgelegenheid te bieden help je ze een hoop. Met je eigen tuin help je zo aan het ontstaan van verbindingen tussen de leefgebiedjes en kunnen de bijen een partner vinden.

Buurjongens zal proberen eenvoudige tips te geven voor goede drachtplanten. Als nestgelegenheid kun je de bijen helpen door holle stengels (zoals van riet of braam) of houten blokken met gaten in de vakken te leggen.