over Buurjongens

De Buurjongens worden gelukkig van buiten zijn en zich te laten verrassen door de natuur, hoe klein ook. Hoe diverser de omgeving, hoe meer kans op leuke ontdekkingen. Tegelijkertijd zien we in Nederland zoveel saaie, recht-toe-recht-aan schuttingen dat we dachten: daar is een hele wereld te winnen. Laten we daar eens wat aan gaan doen!

Buurjongens wil mensen meer van de natuur laten genieten, de natuur meer kunnen beleven. Wij denken dat dit zowel goed is voor jezelf als voor de omgeving. Buurjongens probeert de mooie en nuttige kanten van de natuur zo optimaal mogelijk in te zetten, zodat de waarde ervan voor iedereen zichtbaar is.
Zorg samen met Buurjongens voor meer biodiversiteit en een mooier (straat)beeld.

Nederland schuttingenland

Nederlandse wijken staan vol met schuttingen. Ze bakenen het grondgebied af tegen eventuele indringers en nieuwsgierigen en geven mensen in hun tuin een stukje privacy. Regelmatig vormen de gebruikte erfafscheidingen een hermetische afsluiting. Voor mensen, maar ook voor de natuur.

De huidige schuttingcultuur in Nederland zorgt ervoor dat de natuurlijke omgeving wordt opgeknipt in allemaal kleine gebiedjes. Hierdoor wordt de habitat van insecten, amfibieën en zoogdieren verkleind en versnipperd.

Daarnaast is het totaalbeeld wat ontstaat nogal saai en onveranderlijk. Op dit moment vervult de schutting teveel slechts een scheidende functie. Het dient er netjes uit te zien en voldoende privacy te bieden, zowel naar de straat als naar de buren toe. Maar wat houdt ons tegen om het tegelijkertijd speelser en natuurvriendelijker te maken?

Bevorder biodiversiteit vanuit je eigen tuin

Buurjongens wil dat mensen met een tuin meer van natuur kunnen genieten. Door de open structuur laten we tuinen meer met elkaar in verbinding staan. Hierdoor creëer je een groter leefgebied voor egels, kikkers, salamanders etc. Met je eigen tuin help je zo mee aan een lappendeken van leefgebiedjes.
De vakken kunnen met bloeiende en besdragende planten, snoeiafval en ander oganisch materiaal worden gevuld, waardoor je bijzondere vogels en insecten je tuin in lokt.

Bewust en Milieuvriendelijk

De tuinafscheidingen worden gemaakt van Douglas hout met een lange levensduur en panelen van wilgentenen. Er is bewust gekozen voor materialen en natuurproducten uit duurzaam beheerde bossen net over de grens in Duitsland. Zo is ook de productie bevorderlijk voor de biodiversiteit en heeft het zo min mogelijk impact op het milieu.

1e Prijs! bij prijsvraag Ministerie van EL&I

Buurjongens groenschutting heeft de eerste prijs gewonnen bij de prijsvraag Ondernemen & Biodiversiteit 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; categorie Productontwerp & Design.

Twee Tuin Awards

Buurjongens’ Groenschutting wint De Sanoma Tuin Awards! Het gaat om de vakjuryprijs in de categorie Productontwerp én de categorie Tuininrichting.

Sanoma is uitgever van diverse buitenbladen, onder meer Tuin&Co, Seasons en Home and Garden en van de website www.tuinieren.nl

Een stukje uit het juryrapport: “Unieke en positieve eigenschappen; alles uit Europa, duurzaam, eco, praktisch en vernieuwend. Je kunt er je eigen invulling aan geven door geïntegreerde bloembakken. Een sociaal component door zowel individueel gebruik, als samen met de buren. Bewustzijn stimuleert de eigen creativiteit.”

Sociale en milieuvriendelijke schutting

In 2013 heeft de Buurjongens milieuvriendelijke schutting een NL Greenlabel verkregen, een initiatief om voor iedereen zichtbaar te maken hoe je je tuin milieubewust in kunt richten vol natuur en leven. Het label biedt inspiratie en onderneemt activiteiten om de buitenruimte natuurlijk in te richten, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe stadsparken. Inmiddels werken we weer zonder label omdat we liever vanuit hart- en nieren milieubewust en sociaal keuzes maken dan via een label. Zo overwegen we elk jaar opnieuw op welke manieren we nog beter kunnen letten op onze voetafdruk en hoe we meer sociale impact hebben, o.a. door meer werk voor de sociale werkplaats, educatie en meer contact tussen buurtbewoners.