Skip to main content

Meer weten?

Neem gerust contact op. 

Privacy en Cookiebeleid

De Buurjongens achten je privacy van groot belang. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. Als je klant bent of deze website bezoekt, worden er mogelijk privacygevoelige gegevens verwerkt.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Buurjongens mogelijk verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van Buurjongens bezoeken of gebruiken.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten en producten. 

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die je via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • geslacht;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Je persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • het afhandelen van je bestellingen;
 • het factureren van de afgenomen diensten en producten;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door jouw gestelde vragen.

Contactformulieren en e-mails
Indien je het contactformulier invult, of wanneer je ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang dat wettelijk verplicht is.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde acties op onze website niet opnieuw hoeft uit te voeren. Onze website herkent de voorkeuren die je hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Bepaalde cookies kunnen door derden worden gebruikt om onze website bezoeken te helpen analyseren. Je kunt het cookie gebruik zelf aanpassen of verwijderen via de instellingen van je browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen hiervan in het Help-menu van je internetbrowser.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet moeten doen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkenen
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Je kunt het verzoek richten aan: info@buurjongens.eu. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.